Jodenvervolgingbedum.nl

Zij waren joods en mochten niet bestaan.

NOTARIS FREERK SIEMON WOLTERS

Freerk Siemon Wolters werd op 6 januari 1896 geboren. Hij werd notaris in Bedum. Het beroep van notaris was een veel omvattend beroep waar niet alleen wetskennis maar ook veel mensenkennis een rol heeft gespeeld. Het was een vertrouwensman voor heel veel mensen! Bijna iedereen die een huis of bedrijf koopt begint met een financiële schuld. Het advies van een notaris in bankzaken is heel belangrijk. Er kunnen op een notaris kantoor moeilijke zaken voorkomen.

Maar een notaris die zijn werk moest doen in oorlogstijd was heel andere koek, tenminste als hij trouw was aan zijn ambtseed. Notaris Wolters zag al gauw wat de bedoelingen waren van de Duitse bezetters. Hij liet zelfs bij de bouw van zijn huis al een plekje maken waar iemand zich kon verstoppen. 

Notaris Wolters heeft de bevrijding niet mogen mee maken. Op 1 april 1945, enkele weken voor de bevrijding van ons dorp Bedum werd notaris Freerk Siemon Wolters in zijn eigen huis (kantoor) aan het Boterdiep Westzijde in Bedum doodgeschoten.
Later zou blijken dat Robert Lehnhoff (onder andere) daar verantwoordelijk voor is geweest. (Lehnhoff was een beruchte Duitser die op het Scholtenshuis werkte en vele moorden op zijn geweten heeft gehad. Hij is na de oorlog tot de doodstraf veroordeeld.)
Opvallend is dat de naam van de notaris bijna niet genoemd wordt in de geschiedenis c.q. gedenkboeken. Ook in ons eigen dorpsgeschiedenis boek : “Onder vele torens” staat maar een kleine aantekening. Alleen in het boek “Hoe Groningen streed” staat zijn foto met de simpele vermelding dat hij particulier verzet had gepleegd. 

Uit een interview met de K.P. (knokploeg) leider S.J. Siegers blijkt dat de notaris voor juli 1944 een aantal mensen bijeen liet komen om een lijst samen te stellen van NSB-ers die gearresteerd moesten worden na de oorlog. Ook heeft de notaris er voor gezorgd dat het huisje van Jozef en Regina Meijer NIET in handen kon vallen van de NSB burgemeester Timmer, die dit wel erg graag wilde hebben om het daarna te verkopen en het geld in eigen zak te steken. (Hierover is een flinke woordenwisseling ontstaan tussen de notaris en de burgemeester, dat was op zich al een heldendaad in die tijd) Mevrouw Schuurman heeft mij verteld dat 1500 gulden is opgehaald bij notaris Wolters en gebracht is naar Jozef Meijer toen hij zat ondergedoken in Ellerhuizen. Dit was toen een enorm bedrag.

Op de grafsteen van notaris Wolters lezen we: “hij viel in den strijd voor recht en vrijheid”.
Ik ben erg ingenomen iets van die strijd te hebben ontdekt en hoop dat voor de toekomst meer feiten aan het licht zullen komen.

D.P. van Dis