Jodenvervolgingbedum.nl

Zij waren joods en mochten niet bestaan.

Uit de archieven van de gemeente Bedum.

We zijn gedurende het onderzoek naar de geschiedenis van Jozef en Regina Meijer in het bezit gekomen van een aantal documenten uit de archieven van de gemeente Bedum. Deze documenten hebben betrekking op een aantal maatregelen die in de oorlog moesten worden genomen.