Jozef was een gerespecteerd man in het dorp. Er is een foto uit 1935 waarop is te zien dat hij lid was van de voorname sociëteit “De Eendracht”. Jozef staat links voor op de foto. Tot de sociëteit behoorde de elite van Bedum, namelijk de dokter, directeur van de gasfabriek, het schoolhoofd en een hotelhouder.

 Het notulenboek en het kasboek van deze sociëteit zijn bewaard gebleven. Het is een erg oud boek. Op de eerste pagina staat de datum genoemd, namelijk 1 januari 1876.

de notulen