Max en Waling Lerk woonden als kind in de Schultingastraat .....
Jozef en Regina Meijer vonden hun eerste onderduiksadres bij de familie Lerk aan de Schultingastraat 6 in Bedum. Het gezin bestond uit vader, moeder en twee kinderen, Max en Waling. Toen de oorlog uitbrak was Max 9 en Waling 5 jaar oud.  Zij hebben het verblijf  van de familie Meijer dan ook min of meer bewust meegemaakt. 
Met beide broers heb ik gesproken.  Ik ben er trots op dat zij hun herinneringen met mij wilden delen. 
Met Waling Lerk en zijn vrouw had ik al in 2002 contact opgenomen. Zij bezochten mijn woning. Waling schreef  zijn herinneringen die hier te lezen zijn.
Met Max had ik pas contact op 15 mei 2006. Hij was onwetend over mijn activiteiten en reageerde enthousiast. Binnenkort komt hij met zijn vrouw opnieuw naar de Schultingastraat 6. Ook  zijn herinneringen kunt u hier lezen.
Ik ben beide broers zeer erkentelijk voor hun medewerking en bedank hun dan ook hartelijk voor het beschikbaar stellen van hun verhaal en foto's.

Naschrift Han Meijer, vrijdag 4 mei 2012:

Max en Waling zijn beide helaas tengevolge van een ziekte overleden. 

Max (Marten)  geboren Bedum 08 juli 1931 - overleden Utrecht 09 maart 2012

Waling           geboren Bedum 29 juni 1935 - overleden Groningen 17 november 2010

 
Max LerkIn 1939 verhuisde ons gezin naar de Schultingastraat 6 te bedum. Ik was nog geen 10 jaar toen de oorlog uitbrak. Die 10e mei 1940 heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Nog proef ik de sfeer die in de vroege morgen tussen de huizen hing. Nog voel ik de gedrukte stemming bij de mensen die in kleine groepjes op straat stonden om het angstige nieuws uit te wisselen.
 
Waling Lerk


Begin 2002 werd ik gebeld door Han Meijer wonende in mijn ouderlijk huis. Hij was gegevens aan het verzamelen over Bedum en de 2e wereldoorlog en was gestuit op het feit dat in zijn huis het Joodse echtpaar Meijer(geen familie), wonende Boterdiep WZ 13 te Bedum ondergedoken gezeten had.

Tijdens ons bezoek aan hun gezin hoorden we het erg trieste verhaal van de familie Meijer,